ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0819519549,
อีเมล์. [email protected]
มัลลิกาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ

ตู้บาร์ไม้สักลายช้าง
BCT6
ตู้บาร์ไม้สักลายช้าง
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก6ขยาย8ที่นั่ง แกะลาย
DST28
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก6ขยาย8ที่นั่ง แกะลาย
ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะลายชนบท
LST49
ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะลายชนบท
แหย่งไม้สัก
BNT49
แหย่งไม้สัก
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารกลมไม้สัก 6 ที่นั่ง
DST27
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารกลมไม้สัก 6 ที่นั่ง
ตู้โชว์ไม้สักสองท่อน
DCT28
ตู้โชว์ไม้สักสองท่อน
ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะลายช้างหนา 3 นิ้ว
LST48
ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะลายช้างหนา 3 นิ้ว
ตู้เสื้อผ้าไม้สัก 2 บาน ลายหลุยส์
WRT30
ตู้เสื้อผ้าไม้สัก 2 บาน ลายหลุยส์
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก 8 เหลี่ยม 8 ที่นั่ง
DST26
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สัก 8 เหลี่ยม 8 ที่นั่ง