ภาษาไทย | English
โทร.0808571205, 0819519549,
อีเมล์. [email protected]
[email protected]สักและแกะสลัก

เฟอร์นิเจอร์  >  ลายแกะ  >  Livingroom set (T) ชุดรับแขก

ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะ
รหัสสินค้า : LST9
ชื่อสินค้า : ชุดรับแขกไม้สักบุเบาะ
ขนาด :
ราคา : 0.00
คำอธิบาย :
Sofa = 65x189x97 cm
Chairs= 65x70x97 cm
Coffee table = 65x120x42 cm
Endtable = 50x50x42 cm