Thai | English
Tel. 080 120 3040, 081 473 4935
E-mail. [email protected]
Mallika furniture and carvings.

Furniture  >  EUROPEAN STYLE

คู้เสื้อผ้าไม้สัก 2 บานสไลด์(กึ่งบานกระจกเงา)
WRE18
คู้เสื้อผ้าไม้สัก 2 บานสไลด์(กึ่งบานกระจกเงา)
ไซด์บอร์ดไม้สัก
SBE38
ไซด์บอร์ดไม้สัก
เก้าอี้โยกไม้สัก แบบบุที่นั่ง
CE70
เก้าอี้โยกไม้สัก แบบบุที่นั่ง
เตียงไม้สัก บุเบาะหัวเตียง
BE47
เตียงไม้สัก บุเบาะหัวเตียง
ตู้เก็บของไม้สักแบบ 3 บานเปิด
CBE31
ตู้เก็บของไม้สักแบบ 3 บานเปิด
ตู้เก็บของไม้สัก
CBE30
ตู้เก็บของไม้สัก
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักขาหนา 6 นิ้ว 10 ที่นั่ง
DSE36
ชุดโต๊ะรับประทานอาหารไม้สักขาหนา 6 นิ้ว 10 ที่นั่ง
ชุดรับแขกเข้ามุมไม้สัก ขาหนา 6 นิ้ว
LSE13
ชุดรับแขกเข้ามุมไม้สัก ขาหนา 6 นิ้ว
โต๊ะทำงานไม้สักขาหลุยส์
OFE16
โต๊ะทำงานไม้สักขาหลุยส์